ادبیات نظری و پیشینه تجربی فراتحلیل

ادبیات نظری و پیشینه تجربی فراتحلیل

دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراتحلیل بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات 67
حجم 203 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

فرا تحلیل در واقع نوعی تحلیل ثانویه است. وقتی نتایج مطالعات منتشر شده پیرامون یک موضوع خاص بدون توجه به داده های اصلی اولیه به صورت کمی ترکیب شود و به یک نتیجه گیری کلی بینجامد، فرا تحلیل به عنوان نوعی تحلیل ثانویه صورت می گیرد(  دلاور وگنجی، 1391 ص 5به نقل لیویت ، 1991). 

 

 

 

با توجه به تعاريفي كه در اينجا مطرح شد مي توان نتيجه گرفت:فرا تحليل، نوعي پژوهش درباره پژوهش هاي ديگر است. فرا تحليل را مي توان مطالعه و بررسي نظا ممند پژوهش هاي گذشته دانست. یعنی در این روش پژوهش هايي كه همه درباره يك عنوان خاص به عمل آمده اند مجدداً مورد مطالعه و با يكديگر مقايسه می شوند .در واقع  می توان با استفاده از فنون آماري خا ص، نتائج همه آن پژوه ش ها را با يكديگر تلفيق و تركيب نموده و به يك نتيجه واحد رسيد. چنين كار ي، خود يك پژوهش مستقل محسوب مي شو د. تفاوت اين نوع پژوهش با پژوه ش ها ي ديگر در اين است كه جامعه آماري انها، پژوهش ها ي قبلي است و واحد تحقیق آ ن، هر يك از پژوهش هاي اوليه و مستقل پيشين است. با این روش به اطلاعاتي  می توان دست پيدا کرد كه اطلاعات اوليه موجود در پژوه شهاي گذشته، آن را نشان نمي دهند. 

 

 

 

فراتحلیل مقید به یک روش آماری خاص نیست و درواقع دارای ماهیتی کمی و چند روشی است. علاوه بر این شامل روش یا روش هایی نیست که با آن بتوان چیزی را ثابت کرد . در حقیقت فرا تحلیل هدف نیست، بلکه تدبیری برای نیل به اهداف تخصصی پژوهشگراست(دلاور وگنجی، 1391 ص 3به نقل از بلالاک ، 1983).فراتحلیل را می توان به عنوان یک بازنگری پیشینه پژوهشی در نظر گرفت که مبنی بر انگاره تراکمی دانش است. زیرا مهمترین فرض این انگاره آن است که دانش حالت تراکمی دارد و پژوهشگران بر اساس آثار و یافته های پژوهشگران قبلی مطالعات خود را پیش می برند. به بیان دیگر در این انگاره پژو هش های امروز برپایه پژو هش های دیروز بنا می شوند و پژو هش های امروز پایه پژو هش های فرداست(دلاور وگنجی، 1391 ص 4به نقل مرتون ، 1973؛ نیومن ، 2000). 

 

 

 

 

فهرست
«ادبیات  وپیشینه پژوهش»    10
فراتحلیل :    10
تعریف فرا تحلیل:    13
تاریخچه فرا تحلیل:    16
ضرورت فرا تحلیل :    18
فراتحلیل و مرورنظاممند:    20
فراتحلیل    22
مرور نظاممند    22
جدول1-2 فراتحلیل در مقایسه با مرور نظاممند و مرور روایتی  ( سنتی)    23
امتیازات فراتحلیل :    23
مراحل اجرای روش  فراتحلیل :    24
مدل های فراتحلیل:    30
روش های تلفیق احتمالات(ترکیب نتایج)    31
تشخیص متغیر های میانجی.    34
ارزشیابی نتایج فراتحلیل به منظور کاهش خطا:    36
استنباط آماری در فراتحلیل    40
مسائل و مشکلات فراتحلیل :    42
کارکردهای فراتحلیل  :  44
پیشینه پژوهش های خارجی:    47
پیشینه پژوهش های داخلی:    52
منابع :    56


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی ادبیات نظری و پیشینه تجربی فراتحلیل از download

خرید فایل word ادبیات نظری و پیشینه تجربی فراتحلیل از download

دریافت فایل pdf ادبیات نظری و پیشینه تجربی فراتحلیل از download

دانلود پروژه ادبیات نظری و پیشینه تجربی فراتحلیل از download

خرید پروژه ادبیات نظری و پیشینه تجربی فراتحلیل از download

دانلود فایل ادبیات نظری و پیشینه تجربی فراتحلیل از download

دریافت نمونه سوال ادبیات نظری و پیشینه تجربی فراتحلیل از download

دانلود پروژه ادبیات نظری و پیشینه تجربی فراتحلیل از download

خرید پروژه ادبیات نظری و پیشینه تجربی فراتحلیل از download

دانلود مقاله ادبیات نظری و پیشینه تجربی فراتحلیل از download

دریافت مقاله ادبیات نظری و پیشینه تجربی فراتحلیل از download

خرید فایل ادبیات نظری و پیشینه تجربی فراتحلیل از download

دانلود تحقیق ادبیات نظری و پیشینه تجربی فراتحلیل از download

خرید مقاله ادبیات نظری و پیشینه تجربی فراتحلیل از download

دانلود فایل pdf ادبیات نظری و پیشینه تجربی فراتحلیل از download

دانلود مقاله ادبیات نظری و پیشینه تجربی فراتحلیل از www

خرید پروژه ادبیات نظری و پیشینه تجربی فراتحلیل از www

دانلود فایل ادبیات نظری و پیشینه تجربی فراتحلیل از www

دریافت فایل word ادبیات نظری و پیشینه تجربی فراتحلیل از www

خرید نمونه سوال ادبیات نظری و پیشینه تجربی فراتحلیل از www

دانلود فایل ادبیات نظری و پیشینه تجربی فراتحلیل از www

دریافت فایل word ادبیات نظری و پیشینه تجربی فراتحلیل از www

دانلود فایل word ادبیات نظری و پیشینه تجربی فراتحلیل از www

خرید فایل ادبیات نظری و پیشینه تجربی فراتحلیل از www

دانلود تحقیق ادبیات نظری و پیشینه تجربی فراتحلیل از www

دریافت فایل pdf ادبیات نظری و پیشینه تجربی فراتحلیل از www

دانلود پروژه ادبیات نظری و پیشینه تجربی فراتحلیل از www

خرید کارآموزی ادبیات نظری و پیشینه تجربی فراتحلیل از www

دانلود فایل pdf ادبیات نظری و پیشینه تجربی فراتحلیل از www

دانلود کارآموزی ادبیات نظری و پیشینه تجربی فراتحلیل از www

دانلود مقاله ادبیات نظری و پیشینه تجربی فراتحلیل از pdf

دریافت پروژه ادبیات نظری و پیشینه تجربی فراتحلیل از pdf

دانلود فایل pdf ادبیات نظری و پیشینه تجربی فراتحلیل از pdf

خرید فایل ادبیات نظری و پیشینه تجربی فراتحلیل از pdf

دانلود فایل pdf ادبیات نظری و پیشینه تجربی فراتحلیل از pdf

دریافت کارآموزی ادبیات نظری و پیشینه تجربی فراتحلیل از pdf

دانلود پروژه ادبیات نظری و پیشینه تجربی فراتحلیل از pdf

خرید تحقیق ادبیات نظری و پیشینه تجربی فراتحلیل از pdf

دانلود پروژه ادبیات نظری و پیشینه تجربی فراتحلیل از pdf

دریافت تحقیق ادبیات نظری و پیشینه تجربی فراتحلیل از pdf

خرید فایل ادبیات نظری و پیشینه تجربی فراتحلیل از pdf

دانلود پروژه ادبیات نظری و پیشینه تجربی فراتحلیل از pdf

خرید فایل ادبیات نظری و پیشینه تجربی فراتحلیل از pdf

دانلود نمونه سوال ادبیات نظری و پیشینه تجربی فراتحلیل از pdf

دانلود فایل ادبیات نظری و پیشینه تجربی فراتحلیل از pdf

دانلود کارآموزی ادبیات نظری و پیشینه تجربی فراتحلیل از word

دریافت فایل ادبیات نظری و پیشینه تجربی فراتحلیل از word

دانلود فایل ادبیات نظری و پیشینه تجربی فراتحلیل از word

خرید نمونه سوال ادبیات نظری و پیشینه تجربی فراتحلیل از word

دانلود تحقیق ادبیات نظری و پیشینه تجربی فراتحلیل از word

دانلود تحقیق ادبیات نظری و پیشینه تجربی فراتحلیل از word

خرید فایل word ادبیات نظری و پیشینه تجربی فراتحلیل از word

دانلود پروژه ادبیات نظری و پیشینه تجربی فراتحلیل از word

دریافت فایل ادبیات نظری و پیشینه تجربی فراتحلیل از word

دانلود پروژه ادبیات نظری و پیشینه تجربی فراتحلیل از word

دانلود پروژه ادبیات نظری و پیشینه تجربی فراتحلیل از word

دانلود فایل ادبیات نظری و پیشینه تجربی فراتحلیل از word

دریافت فایل ادبیات نظری و پیشینه تجربی فراتحلیل از word

دانلود پروژه ادبیات نظری و پیشینه تجربی فراتحلیل از word

دانلود کارآموزی ادبیات نظری و پیشینه تجربی فراتحلیل از word

دریافت تحقیق ادبیات نظری و پیشینه تجربی فراتحلیل از free

دانلود مقاله ادبیات نظری و پیشینه تجربی فراتحلیل از free

دانلود فایل pdf ادبیات نظری و پیشینه تجربی فراتحلیل از free

خرید تحقیق ادبیات نظری و پیشینه تجربی فراتحلیل از free

دانلود پروژه ادبیات نظری و پیشینه تجربی فراتحلیل از free

دریافت کارآموزی ادبیات نظری و پیشینه تجربی فراتحلیل از free

دانلود فایل word ادبیات نظری و پیشینه تجربی فراتحلیل از free

دریافت مقاله ادبیات نظری و پیشینه تجربی فراتحلیل از free

دانلود فایل ادبیات نظری و پیشینه تجربی فراتحلیل از free

دانلود فایل ادبیات نظری و پیشینه تجربی فراتحلیل از free

دریافت فایل pdf ادبیات نظری و پیشینه تجربی فراتحلیل از free

خرید کارآموزی ادبیات نظری و پیشینه تجربی فراتحلیل از free

دانلود کارآموزی ادبیات نظری و پیشینه تجربی فراتحلیل از free

دریافت فایل word ادبیات نظری و پیشینه تجربی فراتحلیل از free

خرید تحقیق ادبیات نظری و پیشینه تجربی فراتحلیل از free


مطالب تصادفی