دانلود پرسشنامه تعلق سازمانی کارکنان شاوفلی و همکاران (2003)

دانلود پرسشنامه تعلق سازمانی کارکنان شاوفلی و همکاران (2003)

دانلود پرسشنامه تعلق سازمانی شاوفلی و همکاران (2003) همراه با شیوه نمره گذاری ، روایی و پایایی

مشخصات فایل

تعداد صفحات 5
حجم 136 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

تفسیر پرسشنامه تعلق سازمانی: 

به منظور سنجش تعلق سازمانی کارکنان از پرسشنامه شاوفلی و همکاران (2003) که دارای سه بعد قدرت (گویه های 1، 4، 8، 12، 15 و 17) فداکاری (2، 5، 7، 10و 13)، جذب و شیفتگی (3، 6، 9، 11، 14، 16) می باشد. استفاده شد.

 

 

 

 

 

شیوه نمره گذاری پرسشنامه تعلق سازمانی

مقیاس حاضر بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت خیلی زیاد (نمره 5)، زیاد (4)، متوسط (3)، کم (2) و خیلی کم (نمره1) نمره‌گذاری شده است. 

 

 

 

 

 

روایی و پایایی پرسشنامه تعلق سازمانی

روایی صوری پرسشنامه تعلق سازمانی توسط شافلی و همکاران (2007) مورد تایید قرار گرفته و پایایی به روش آلفای کرونباخ برای بعد قدرت 83/0، برای بعد فداکاری 90/0 و برای بعد جذب و شیفتگی 88/0 گزارش شد. در پژوهش حاضر روایی به روش تحلیل گویه برای بعد قدرت 88/0- 42/0- ، برای بعد فداکاری 86/0- 47/0 برای بعد جذب و شیفتگی  81/0- 40/0 گزارش شد. روایی کل نیز 84/0- 45/0 گزارش می شود. اما پایایی به روش آلفای کرونباخ توسط پژوهشگر بعد قدرت 89/0 ، برای بعد فداکاری 86/0 و برای بعد جذب و شیفتگی  81 گزارش شد. پایایی کل نیز 85/0 گزارش می شود. 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی دانلود پرسشنامه تعلق سازمانی کارکنان شاوفلی و همکاران (2003) از download

خرید فایل word دانلود پرسشنامه تعلق سازمانی کارکنان شاوفلی و همکاران (2003) از download

دریافت فایل pdf دانلود پرسشنامه تعلق سازمانی کارکنان شاوفلی و همکاران (2003) از download

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه تعلق سازمانی کارکنان شاوفلی و همکاران (2003) از download

خرید پروژه دانلود پرسشنامه تعلق سازمانی کارکنان شاوفلی و همکاران (2003) از download

دانلود فایل دانلود پرسشنامه تعلق سازمانی کارکنان شاوفلی و همکاران (2003) از download

دریافت نمونه سوال دانلود پرسشنامه تعلق سازمانی کارکنان شاوفلی و همکاران (2003) از download

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه تعلق سازمانی کارکنان شاوفلی و همکاران (2003) از download

خرید پروژه دانلود پرسشنامه تعلق سازمانی کارکنان شاوفلی و همکاران (2003) از download

دانلود مقاله دانلود پرسشنامه تعلق سازمانی کارکنان شاوفلی و همکاران (2003) از download

دریافت مقاله دانلود پرسشنامه تعلق سازمانی کارکنان شاوفلی و همکاران (2003) از download

خرید فایل دانلود پرسشنامه تعلق سازمانی کارکنان شاوفلی و همکاران (2003) از download

دانلود تحقیق دانلود پرسشنامه تعلق سازمانی کارکنان شاوفلی و همکاران (2003) از download

خرید مقاله دانلود پرسشنامه تعلق سازمانی کارکنان شاوفلی و همکاران (2003) از download

دانلود فایل pdf دانلود پرسشنامه تعلق سازمانی کارکنان شاوفلی و همکاران (2003) از download

دانلود مقاله دانلود پرسشنامه تعلق سازمانی کارکنان شاوفلی و همکاران (2003) از www

خرید پروژه دانلود پرسشنامه تعلق سازمانی کارکنان شاوفلی و همکاران (2003) از www

دانلود فایل دانلود پرسشنامه تعلق سازمانی کارکنان شاوفلی و همکاران (2003) از www

دریافت فایل word دانلود پرسشنامه تعلق سازمانی کارکنان شاوفلی و همکاران (2003) از www

خرید نمونه سوال دانلود پرسشنامه تعلق سازمانی کارکنان شاوفلی و همکاران (2003) از www

دانلود فایل دانلود پرسشنامه تعلق سازمانی کارکنان شاوفلی و همکاران (2003) از www

دریافت فایل word دانلود پرسشنامه تعلق سازمانی کارکنان شاوفلی و همکاران (2003) از www

دانلود فایل word دانلود پرسشنامه تعلق سازمانی کارکنان شاوفلی و همکاران (2003) از www

خرید فایل دانلود پرسشنامه تعلق سازمانی کارکنان شاوفلی و همکاران (2003) از www

دانلود تحقیق دانلود پرسشنامه تعلق سازمانی کارکنان شاوفلی و همکاران (2003) از www

دریافت فایل pdf دانلود پرسشنامه تعلق سازمانی کارکنان شاوفلی و همکاران (2003) از www

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه تعلق سازمانی کارکنان شاوفلی و همکاران (2003) از www

خرید کارآموزی دانلود پرسشنامه تعلق سازمانی کارکنان شاوفلی و همکاران (2003) از www

دانلود فایل pdf دانلود پرسشنامه تعلق سازمانی کارکنان شاوفلی و همکاران (2003) از www

دانلود کارآموزی دانلود پرسشنامه تعلق سازمانی کارکنان شاوفلی و همکاران (2003) از www

دانلود مقاله دانلود پرسشنامه تعلق سازمانی کارکنان شاوفلی و همکاران (2003) از pdf

دریافت پروژه دانلود پرسشنامه تعلق سازمانی کارکنان شاوفلی و همکاران (2003) از pdf

دانلود فایل pdf دانلود پرسشنامه تعلق سازمانی کارکنان شاوفلی و همکاران (2003) از pdf

خرید فایل دانلود پرسشنامه تعلق سازمانی کارکنان شاوفلی و همکاران (2003) از pdf

دانلود فایل pdf دانلود پرسشنامه تعلق سازمانی کارکنان شاوفلی و همکاران (2003) از pdf

دریافت کارآموزی دانلود پرسشنامه تعلق سازمانی کارکنان شاوفلی و همکاران (2003) از pdf

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه تعلق سازمانی کارکنان شاوفلی و همکاران (2003) از pdf

خرید تحقیق دانلود پرسشنامه تعلق سازمانی کارکنان شاوفلی و همکاران (2003) از pdf

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه تعلق سازمانی کارکنان شاوفلی و همکاران (2003) از pdf

دریافت تحقیق دانلود پرسشنامه تعلق سازمانی کارکنان شاوفلی و همکاران (2003) از pdf

خرید فایل دانلود پرسشنامه تعلق سازمانی کارکنان شاوفلی و همکاران (2003) از pdf

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه تعلق سازمانی کارکنان شاوفلی و همکاران (2003) از pdf

خرید فایل دانلود پرسشنامه تعلق سازمانی کارکنان شاوفلی و همکاران (2003) از pdf

دانلود نمونه سوال دانلود پرسشنامه تعلق سازمانی کارکنان شاوفلی و همکاران (2003) از pdf

دانلود فایل دانلود پرسشنامه تعلق سازمانی کارکنان شاوفلی و همکاران (2003) از pdf

دانلود کارآموزی دانلود پرسشنامه تعلق سازمانی کارکنان شاوفلی و همکاران (2003) از word

دریافت فایل دانلود پرسشنامه تعلق سازمانی کارکنان شاوفلی و همکاران (2003) از word

دانلود فایل دانلود پرسشنامه تعلق سازمانی کارکنان شاوفلی و همکاران (2003) از word

خرید نمونه سوال دانلود پرسشنامه تعلق سازمانی کارکنان شاوفلی و همکاران (2003) از word

دانلود تحقیق دانلود پرسشنامه تعلق سازمانی کارکنان شاوفلی و همکاران (2003) از word

دانلود تحقیق دانلود پرسشنامه تعلق سازمانی کارکنان شاوفلی و همکاران (2003) از word

خرید فایل word دانلود پرسشنامه تعلق سازمانی کارکنان شاوفلی و همکاران (2003) از word

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه تعلق سازمانی کارکنان شاوفلی و همکاران (2003) از word

دریافت فایل دانلود پرسشنامه تعلق سازمانی کارکنان شاوفلی و همکاران (2003) از word

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه تعلق سازمانی کارکنان شاوفلی و همکاران (2003) از word

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه تعلق سازمانی کارکنان شاوفلی و همکاران (2003) از word

دانلود فایل دانلود پرسشنامه تعلق سازمانی کارکنان شاوفلی و همکاران (2003) از word

دریافت فایل دانلود پرسشنامه تعلق سازمانی کارکنان شاوفلی و همکاران (2003) از word

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه تعلق سازمانی کارکنان شاوفلی و همکاران (2003) از word

دانلود کارآموزی دانلود پرسشنامه تعلق سازمانی کارکنان شاوفلی و همکاران (2003) از word

دریافت تحقیق دانلود پرسشنامه تعلق سازمانی کارکنان شاوفلی و همکاران (2003) از free

دانلود مقاله دانلود پرسشنامه تعلق سازمانی کارکنان شاوفلی و همکاران (2003) از free

دانلود فایل pdf دانلود پرسشنامه تعلق سازمانی کارکنان شاوفلی و همکاران (2003) از free

خرید تحقیق دانلود پرسشنامه تعلق سازمانی کارکنان شاوفلی و همکاران (2003) از free

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه تعلق سازمانی کارکنان شاوفلی و همکاران (2003) از free

دریافت کارآموزی دانلود پرسشنامه تعلق سازمانی کارکنان شاوفلی و همکاران (2003) از free

دانلود فایل word دانلود پرسشنامه تعلق سازمانی کارکنان شاوفلی و همکاران (2003) از free

دریافت مقاله دانلود پرسشنامه تعلق سازمانی کارکنان شاوفلی و همکاران (2003) از free

دانلود فایل دانلود پرسشنامه تعلق سازمانی کارکنان شاوفلی و همکاران (2003) از free

دانلود فایل دانلود پرسشنامه تعلق سازمانی کارکنان شاوفلی و همکاران (2003) از free

دریافت فایل pdf دانلود پرسشنامه تعلق سازمانی کارکنان شاوفلی و همکاران (2003) از free

خرید کارآموزی دانلود پرسشنامه تعلق سازمانی کارکنان شاوفلی و همکاران (2003) از free

دانلود کارآموزی دانلود پرسشنامه تعلق سازمانی کارکنان شاوفلی و همکاران (2003) از free

دریافت فایل word دانلود پرسشنامه تعلق سازمانی کارکنان شاوفلی و همکاران (2003) از free

خرید تحقیق دانلود پرسشنامه تعلق سازمانی کارکنان شاوفلی و همکاران (2003) از free


مطالب تصادفی